Big advertising balloons
Image default
Business / Marketing and Advertising

Content marketing maakt content

Content marketing is binnen internet marketing de inhoudelijke spil waarom het draait. Content marketing moet de bezoekers van websites content (tevreden) maken. Zonder contente bezoekers heeft content marketing geen zin. Waarmee eigenlijk gezegd wordt dat uw website net zo goed niet hoeft te bestaan. Content marketing moet uw website de inhoud geven die uw doelgroep zoekt, wil zien en boeit. Met zo een website heeft u contente bezoekers en heeft content marketing zin. Dat er naast goede inhoud natuurlijk nog meer binnen internet marketing moet worden gedaan mag duidelijk zijn. Uw website moet voldoen aan de SEO on-page richtlijnen en dergelijke, echter wanneer dit geheel goed is en gewaardeerd wordt door Google, maar uw content marketing was slecht en boeit de doelgroep geheel niet, dan heeft u een website die goed gevonden wordt, echter zonder serieuze bezoekers.

Content marketing voor contente bezoekers

Het belangrijkste doel van content marketing is, zoals hierboven reeds vermeld, het leveren van de informatie (op de juiste manier weergegeven) zoals uw doelgroep die zoekt en verwacht, binnen een lay-out en een stijl die uw doelgroep wil zien en die daarnaast (het aller belangrijkste, echter men moet eerst door de eerste twee fases) uw doelgroep boeit. Op deze manier heeft u contente (tevreden) bezoekers, die geruime tijd op uw website actief zullen zijn en de acties (aanmelden, vraagstellen, kopen, enz.) die u van hun verwacht. Het mag dus duidelijk zijn dat content marketing iets meer is als een tekstje te schrijven en dit als website online te zetten. Goede content marketing vangt aan met het 100% begrijpen van de eigen producten en/of diensten en de daaronder liggende (bedrijfs-) doelstellingen. Op basis daarvan moet een doelgroep analyse uitgevoerd worden en, nadat deze analyse gereed is, moet er een concurrentie analyse gemaakt worden. Op basis van deze resultaten moet het ontwerp voor de website vastgesteld worden (lay-out, tekst(-en) en afbeeldingen/video´s). Hiermee is het grootste deel van de content marketing voorbereiding gereed. En is eigenlijk in kaart gebracht waarmee en hoe contente bezoekers bereikt kunnen worden.

Content marketing en SEO

Natuurlijk mag content marketing niet voorbijgaan aan de SEO (on-page) richtlijnen. Het belangrijkste zoekbegrip moet ongeveer 5% van het totaal aantal woorden in de tekst voorkomen en zelfs op bepaalde posities (zowel in de tekst als in de titel, beschrijven en headers). Tevens moeten de afbeeldingen een zeer duidelijke relatie hebben met het onderwerp, dit geldt ook voor de naamgeving van de afbeelding. Met dit in het achterhoofd en de opdracht om contente bezoekers te verkrijgen met content marketing, moet uw website een succes worden.