Big advertising balloons
Image default
Business / Marketing and Advertising

Kwalitatief goede werkplek

Het hebben van een kwalitatief goede werkplek is zeer van belang, niet alleen op deze manier kan je je werknemers meer gemotiveerd en betrokken houden, maar ze blijven ook langer duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid is een term die relatief vaak genoemd zal worden op de HR-afdeling. Maar wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk. In feite is het heel gemakkelijk. Het is een term die organisaties voornamelijk gebruiken voor het ontwikkeld, gezond en voornamelijk werkend houden van het personeel. Dit op een zo duurzaam mogelijke manier wat dus eigenlijk betekent dat zij zo lang mogelijk gezond kunnen doorwerken zonder te verzwakken, veel verzuim aanvragen en meer werkdruk gaan ervaren terwijl de werkzaamheden hetzelfde blijven. Dit gaat gepaard met een zeer sterke vergrijzing, soms wel dubbele vergrijzing en ontgroening. De termen kennen de meeste ondernemers wel. De vergrijzing houdt eigenlijk in dat het personeelsbestand of de samenleving steeds grijzer wordt, er zijn dus meer ouderen die langer door leven in tegenstelling tot het aantal baby’s die er worden geboren, wat ieder jaar weer afneemt wat de ontgroening heet.

Omdat er dus steeds meer ouderen komen in de samenleving maar ook in het werkveld, omdat men steeds tot een latere leeftijd moet doorwerken, moet er dus een manier worden bedacht om alle pensioenen te kunnen bekostigen omdat de groep gepensioneerden vele malen groter is dan het aantal jongeren die het pensioengeld en dergelijken bij elkaar moeten harken. Wat men dus op dat moment doet is ervoor zorgen dat de groep ouderen duurzamer en langer actief kunnen blijven binnen de organisatie. Om dit te kunnen realiseren zijn er een aantal dingen die daarbij kunnen helpen. Je kan hierbij denken aan het ergonomisch maken van de werkplek, de werkdruk aanpassen, het klimaat in het gebouw goed regelen en ga zo maar door. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt kan er een Arbo dienst worden ingeschakeld. Deze Arbo dienst is er voor de goede werkomstandigheden. Zo kan er dus bekeken worden of de werkomstandigheden van het personeel dusdanig goed zijn dat er gesproken kan worden van duurzame inzetbaarheid. Neem voor een arbodienst altijd een gecertificeerde arbodienst.

 

https://loopbaannederland.nl/