Big advertising balloons
Image default
Business / Marketing and Advertising

Welzijn van de Nederlandse koe

Nederland staat wereldwijd bekend om verschillende producten waarvan melkproducten een belangrijk onderdeel is. Dit zorgt ervoor dat er voldoende werk is voor de Nederlandse boeren. Gelukkig is een eerder melkquotum weer afgelast, waardoor het nu voor boeren weer mogelijk is om meer op de binnenlandse en buitenlandse melkaanvraag in te gaan. Vooral vanuit China is er een enorme vraag naar melkpoeder dat alleen in Nederland verkrijgbaar is. Hierdoor zien we nu de trend binnen de agrarische sector dat veel boeren hun grond en het aantal koeien dat zij op hun weide hebben staan, uitbreiden. Door de toename van het aantal koeien in Nederland wordt steeds vaker naar het welzijn van de beestjes gekeken. Dit welzijn wordt op verschillende manieren gemeten. Organisaties kijken hierbij naar de manier hoe de boer zijn beschikbare grond indeelt, maar ook naar de stalinrichting. Om hier meer informatie over te krijgen, zijn er verschillende instanties die zich hebben gespecialiseerd in het welzijn en de beste stalinrichting. Daarnaast komen er ook steeds meer technologische ontwikkelingen waarmee de stalinrichting gemakkelijk geoptimaliseerd kan worden. Een voorbeeld hiervan zijn vloerhekken. Hiermee krijgen de koeien meer bewegingsvrijheid. Daarnaast kan ook rubber op de vloer zorgen voor meer grip voor de koeien. Daarnaast zijn ook goede waterbakken en vee borstels van belang. Hiermee kunnen de koeien gereinigd worden, waardoor zij geen last krijgen van vlooien en/ of ander ongedierte. De hier bovenstaande veranderingen binnen de stalinrichting zijn duurzame aanpassingen en worden uitgevoerd met het welzijn van de koe in het achterhoofd. Daarnaast zullen er ook goede mest mixers nodig zijn. Er zal met meer koeien immers ook meer mest geproduceerd worden. Wanneer boeren vragen hebben of graag eens met een specialist op het gebied van de nieuwste stal technologie willen praten, kunnen zij dit altijd doen bij Wijsman. Zij zijn een agrarisch adviesbureau dat op dit gebied gespecialiseerd is.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/