Big advertising balloons
Image default
Business / Marketing and Advertising

Waaruit bestaat een marketingplan?

Wanneer je een marketingstrategie wil gaan ontwikkelen, kan een marketingplan hierbij er goed van pas komen. Dit is namelijk een plan dat beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel om zo veel mogelijk te verkopen. Hierbij is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van de interne en externe omgeving van het bedrijf. Zo kun je ook gaan inspelen op veranderingen. Er komen in een marketingplan verschillende onderdelen aan bod. Welke dit precies zijn verschilt per onderneming. Niet iedereen hecht even veel waarde aan elk onderdeel, en ook niet elk onderdeel is bij elk bedrijf van toepassing.

De onderdelen van een marketingplan

Het doel, dit is het eerste en tevens ook zeker een van de belangrijkste onderdelen van een marketing plan. Dit onderdeel komt daarom ook in vrijwel elk marketingplan voor. Zonder een doel heb je immers geen streven om naar toe te werken. Een SWOT analyse is ook een onderdeel dat in vrijwel elk plan terug komt. Wat zijn de sterke en zwakke punten van je organisatie? En waar liggen eventueel nog kansen? Maar ook de bedreigen voor je bedrijf moet je in kaart brengen. Je zet dus intern en extern tegen over elkaar om een duidelijk beeld te scheppen over je organisatie. De doelgroep mag natuurlijk ook niet ontbreken in een marketingplan. Denk hierbij aan algemene kenmerken, het aantal bestaande en potentiele klanten, maar ook de behoeften van de doelgroep. Een marketingdoelstelling mag natuurlijk ook niet ontbreken. Let er hierbij altijd op dat deze SMART geformuleerd is.

Specifieke doelstellingen

Dit wil zeggen dat de marketing doelstelling specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden moet zijn. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn: De omzet uit de doelgroep mannen tussen de 40 en 50 jaar moet binnen 2 jaar worden vergroot met 10%. Een aantal andere onderdelen van een marketing plan kunnen zijn: een marketingstrategie, een marketing budget en de marketing instrumenten (de 4P’s).

http://www.smpa.nl/