Big advertising balloons
Image default
Business / Marketing and Advertising

Het belang van marketing via Social Media kanalen

Social brands

Social brands zijn merken die sociale netwerken omarmen om een langduriger en steeds groter wordend netwerk van fans en volgers op te bouwen, met als doel om op die manier het merk te bouwen, meer betrokkenheid te creëren en hen uiteindelijk meer te laten kopen. Bij Social brands ligt de focus vaker op de onderste helft van de purchase funnel, gebruiken hun loyale kopers als advocates, focussen op conversaties met en inspraak van fans en volgers en zijn meestal structureel en 365 dagen per jaar actief. De voordelen van een dergelijke strategie zijn dat een Social Brand een groot bereik via eigen netwerken weet op te bouwen, vaak minder afhankelijk is van Social advertising, profiteert van verdiende media, loyale klanten weet te creëren die inspraak hebben en relevante inzichten mogelijk maakt. Nadelen van een dergelijke strategie zijn dat niet ieder merk zich leent voor een dergelijke aanpak, het tijds- en arbeidsintensief kan zijn. Merken die meer op traditionele wijze gebouwd zijn en afhankelijk zijn van korte doorlooptijden en hoge (media)druk en vooral investeren in penetratie plukken vaak onvoldoende snel de vruchten van een dergelijke strategie. 

Marketing via Social Media

Social Media leent zich perfect voor Social Media marketing. Dit komt doordat de gewenste doelgroep eenvoudig te bereiken is. Door goede content te schrijven wordt de lezer geïnteresseerd en kan het bericht, bijvoorbeeld via Facebook, liken of delen en het zo delen met de gehele vriendenlijst. Deze vrienden zullen het bericht dan ook weer lezen, indien liken en delen. Zo zal dit doorblijven gaan. Wanneer je de lezers dus voorziet van goede content dan zullen zij dit met de wereld delen, en zo wordt het door jou geschreven bericht eenvoudig verspreid en gepubliceerd. Tevens leent Social Media zich ook goed voor advertising, de juiste doelgroep is goed te bereiken door de bekijken waar de interesses liggen. 

http://www.teamnijhuis.nl